Mektup: Öğretmeyi Durdurmalı mıyız?
Description:
Bu mektup, evrensel Adalet Evi'nden, İnanç'ı öğretme konusunda bir Bahai bireyin dile getirdiği bir endişeyi ele alır. Mektup, Bahailerin İnanç'ı öğretmeye ve yeni inananları kazanmaya her zaman zamanında ve elzem olduğunu, Bahá'u'lláh, ‘Abdu’l-Bahá ve Shoghi Effendi'nin öğretileriyle tutarlılık vurgusu yaparak açıklığa kavuşturur. Mektup ayrıca, eğitim enstitülerinin ve ders halkalarının kurulmasının, bireylerin İnanç'ı etkin bir şekilde öğretme kapasitelerini artırmayı amaçladığını vurgular. Ayrıca, her inananın bağımsız olarak İnanç'ı öğretme sorumluluğuna dikkat çeker ve topluluk içindeki tartışmaların öğretme eylemini engellemesine izin verilmemesi konusunda uyarır.
Letter from the UHJ correcting misunderstanding about teaching
Mektup: Öğretmeyi Durdurmalı mıyız?
by The Universal House of Justice
Mektup, Bahailerin her zaman İnanç'ı öğretme görevini teyit eder, öğretme çabalarında eğitim enstitülerinin rolünü ve bireysel sorumluluğu vurgular.

Öğretimde Zamanlamanın Önemi

Universal Adalet Evi’nden bir kişiye hitaben bir mektup


GİZLİ KATİPLİK DAİRESİ

31 Ekim 2002

  • E-posta ile iletişildi: …………….
  • Sayın ………………
  • ABD

Sevgili Bahá’í Dostu,

23 Ekim 2002 tarihli e-postanızın Universal Adalet Evi’ne iletilmesine ilişkin yanıt olarak, aşağıdaki mesajın iletilmesi istendi. Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá ve Shoghi Effendi tarafından inananlara yönelik verilen tüm talimat ve tavsiyelere bakıldığında, Adalet Evi’nin, Bahá’í öğretim planlarını uygulayabilme özgürlüğüne sahip topluluklara bu tür çabalardan bahsetmenin zamanı olmadığını ya da yeni Bahá’í’lerin kaydını yapmanın uygun olmadığını tavsiye edeceğini düşünmek mümkün değildir. Dahası, Bahá’u’lláh’ın açık emrine aykırı olarak, herhangi bir başka etkinliğin, bireylerin Bahá’í Dini’ni öğretme sorumluluğunu azaltmasına izin veremez. Tam aksine, eğitim enstitülerinin kurulması üzerine son zamanlarda yoğunlaşan vurgunun başlıca amacı, bireylerin Dini etkili bir şekilde öğretebilme kapasitesini artırmaktır. Çalışma halkaları, bir enstitünün yerel uzantıları olarak, bu amaca hizmet etmek için tasarlanmıştır. Çalışma halkalarına arayış içinde olan kişilerin dahil edilmesi elbette çok arzu edilir bir durumdur ancak, bireyler kendi başlarına Dini öğretme konusundaki kaçınılmaz görevlerini sürdürmektedir. Adalet Evi’nin mesajlarını dikkatlice okuyan herkes, bireyleri Dini öğretmeye özendirip teşvik ettiğini ve mevcut çağın karmaşasının sunduğu birçok olanaktan yararlanma fırsatlarına işaret ettiğini görecektir. Bu konuda, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya genelindeki ülkelerden çok sayıda kanıt, Dini tüm seviyelerdeki kurumların ve derslerinde öğretim önemine odaklanan enstitülerin dikkatini çekmektedir.

Dostların, topluluk içinde devam eden tartışmaların, her zaman açık bir anlayışla yaklaştıkları bireysel öğretim sorumlulukları konusunda kafalarının karışmasına veya bu konudan sapmalarına izin vermemeleri gerekmektedir. Öğretim hakkında yapılan bu kadar çok tartışmanın talihsiz bir sonucu olarak, dostlar sıklıkla eyleme geçmek yerine tartışmayı sürdürüyorlar; halbuki bu, eylemin kelimelerden daha çok şey ifade ettiği açık bir meseledir. Gerçekten de, Dini öğretmek ve yeni inananları kazanmak her zaman için uygundur.

Sizin bireysel öğretim çabalarınızın ilahi destekle karşılandığına dair Adalet Evi’nin Kutsal Türbelerde sizin adınıza yapılan duaların sizi temin edeceğimizi bildirmek isteriz.

Sevgi dolu Bahá’í selamlarıyla,

Gizli Katiplik Dairesi

About The Universal House of Justice

The Universal House of Justice, established in 1963 and based in Haifa, Israel, is the supreme governing body of the Bahá’í Faith. Comprised of nine members elected every five years by the National Spiritual Assemblies, this institution is responsible for guiding the spiritual and administrative affairs of the Baha'i community globally.